زیتون سبز ورقه شده

وزن: 650±20 گرم
وزن آبکش: 55%
مواد تشکیل دهنده: زیتون سبز ورقه شده،آب،سرکه،نمک
تاریخ انقضا: 18ماه پس از تولید 
   
  گرم زیتون شور ورقه شده (100گرم)
  انرژی 107/5 کیلوکالری
:مشخصات قند 0 گرم
  چربی 10/7 گرم
  نمک 105/5 گرم
  اسیدهای چرب ترانس 0 گرم