زیتون سبز ویژه (زیتون سبز کامل با هسته درشت)

وزن: 650±20 گرم
وزن آبکش: 55%
مواد تشکیل دهنده: زیتون سبز، سرکه،آب، نمک
تاریخ انقضا: 18ماه پس از تولید 
   
مشخصات: گرم زیتون شور با هسته درشت (100گرم)
انرژی 112/8 کیلوکالری
قند 0 گرم
چربی 11/2 گرم
نمک 2/495 گرم
اسیدهای چرب ترانس 0 گرم