سایر روغن ها

روغن کنجد بکر

در بسته بندی های ۲۵۰ و ۵۰۰ سی سی

روغن کنجد پالایش شده

در بسته بندی های ۲۵۰ و ۵۰۰ سی سی